Bir çoğunu İzmirlilerin bile bilmediği Çok İlginç Bilgiler

Bir kısmını muhtemelen İzmir’de yaşayanlar biliyorlardır ancak listemizde İzmir’de yaşayanların bile bilmediği bilgiler var.

Ayrıca İzmir’imizi yabancı ülke vatandaşları da çok seviyor ve takip ediyor. Sağolsun Yener Öztürk diye bir kardeş ingilizcesini de sunmuş. Hepsini paylaşalım.

 • İzmir’in en az 8000 yıllık bir tarihe sahip olduğunu,

 • Dünya’nın en büyük 3.Heykeli unvanı bulunan Buca-Mevlana Heykeli’nin İzmirde olduğunu,

 • Iliada ve Odysseus”un yazarı Homeros’un İzmirli olduğunu,

 • İncil’de sözü edilen “Yedi Kilise”den üçünün İzmir ili sınırları içinde olduğunu,

 • Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın Selçuk’ta olduğunu,

 • Parşömen kağıdının Bergama’da keşfedildiğini,
 • Eski dönemlerde Foçalıların 50 kürekli ve 500 yolcu taşıyan tekneler inşaa ettiklerini,

 • Eski Foçalıların Batı Akdeniz’de bir çok koloni kurduklarını, bunlardan bazılarının İtalya’da“Velia”, İspanya’da “Ampurias” ve Fransa’da “Marsilya” olduğunu,
 • Tanrıça Athena adına inşa edilen ilk tapınağın İzmir’de inşaa edildiğini,
 • Filozof ve şair olan Xenophanes’in İ.Ö. 6. yy’da Kolofon’da (Menderes Değirmendere) yaşadığını,
 • Bir nehirde iki kez yıkanılmaz” diyerek her şeyin değiştiğini söyleyen ünlü filozof Heraklit’in (İ.Ö 540-480) Efes’te yaşadığını
 • Filozof Anaxagoras’ın (500-428 B.C) Clazomenae’de, (bugünkü Urla) yaşadığını,
 • Eski çağın ünlü hekimi Galen’in (131-210.İ.S.) Bergama’da yaşadığını,

 • Meryemana için yapılan ilk kilisenin Efes’te olduğunu,
 • İncil’in dört yazarından biri olan St. John’un Selçuk’ta öldüğü ve burada gömüldüğünü,

 • Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın 188 yılının kışını Antonious ile birlikte Efes’te geçirdiğini,
 • Fransız yazar ve şairlerden Lamartine, Chateubriand, Theophile Gautier, and Gustave Flaubert’in İzmir’i ziyaret ettiklerini,
 • Papa VI. Paul’un 1967 ve Papa II. John’un 1979 yılında Meryemana Evini ziyaret ettiklerini,
 • Uluslararası“İzmir Festivali” kapsamında Ray Charles, Paco De Lucia, Joan Baez, Martha Graham Dance Company, Tanita Tikaram, Jethro Tull, Leningrad Philarmony Orchestra, Christ De Burg, Sting, Moscow State Philarmony Orchestra, Julio Iglesias, Jan Garbarek, Red Army Chorus, Academy of St. Martin in the Field, Kodo, Chick Corea, New York City Ballet, Nigel Kennedy, Brayn Adams, Elton John ve James Brown’un İzmir’e geldiklerini,
 • Ünlü şarkıcı Dario Moreno’nun Izmir’de yaşadığını,
 • Bademler köyünün Türkiye’de tiyatroya sahip ilk ve tek köy olduğunu biliyor muydunuz?

In English;

• Izmir was established at least 5000 years ago.

• Epic poet Homer”(9th century B.C), the author of “the Iliad and the Odyssey” was born in Izmir.

• Three of the “Seven Churches” which were mentioned in Bible are in İzmir.

• One of the Seven Wonders of the antiquity, Temple of Artemis is at Ephesus.

• The symbol of the ancient city of Izmir was a lion’s head.

• Parchment paper was first invented in Pergamon.

• The Phokaians built 50- oared boats carrying 500 passengers.

• Phokaians established colonies in the western Mediterranean such as “Velia” in Italy, “Ampurias” in Spain and “Marseilles” in France.

• The earliest temple dedicated to the goddess Athena was constructed in Izmir.

• Izmir was mentioned by famous historian Heredos as” the city under the most sublime blue sky and on the remarkable climate”.

• Alexander the Great was told by Aristo, the philosopher like the following “ If you do not see Smyrna you remain lacking”.

• Xenophanes, philosopher and poet of Colophon lived in the 6th century B.C.

• The famous philosopher Heraclitus(540-480 B.C) lived in Ephesus.

• The famous philosopher Anaxagoras (500-428 B.C) lived in Clazomenae.

• Bucolic poet Bion (3rd century B.C) lived in Izmir.

• Famous physician Galen (131-210.A.D) lived in Pergamon.

• The first church dedicated to Virgin Mary was built at Ephesus

• Virgin Mary’s House where she spent her last days is in Selçuk

• St. John wrote the Bible at Ephesus and died there.

• On his 3rd missionary journey St. Paul preached at Ephesus Theatre.

• Cleopatra spent the winter of the year 188 in Ephesus together with Antonius.

• French poet Lamartine, French authors Chateubriand, Theophile Gautier, and Gustave Flaubert visited Izmir.

• Pope Paul VI and Pope John II visited the Virgin Mary’s House in 1967 and 1979 respectively.

• International Art Festival hosted Ray Charles, Paco De Lucia, Joan Baez, Martha Graham Dance Company, Tanita Tikaram, Jethro Tull, Leningrad Philarmony Orchestra, Christ De Burg, Sting, Moscow State Philarmony Orchestra, Jan Garbarek, Red Army Chorus, Academy of St. Martin in the Field, Kodo, Chick Corea, New York City Ballet, Nigel Kennedy, Brayn Adams, James Brown in Izmir, Ephesus and Çeşme.

• Famous singer Dario Moreno lived in Izmir.

• Bademler is the first and only village which has theatre in Turkey.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seks hikayeleri porn izle